Калкулатор за спестената електроенергия
от TESY Cloud конвекториПлощ [m2]
Височина на отопляемото помещение
Отопляем обем
Необходима отоплителна мощност за 1 m3 [W/m3]
Необходима мощност за отопление на помещението
Средномесечна работа на отоплителния уред в часове
(30 дни х 8 часа = 240 часа)
Необходима енергия за отопление за 1 месец (kWh)
Цена на електроенергията за 1 kWh
Разходи за електроенергия на месец
Спестени средства за семейния бюджет с конвектор TESY Cloud с електронен терморегулатор спрямо конвектор TESY с механичен терморегулатор до:
Научете повече за TESY Cloud конвекторите тук

*Цената на електрическата енергия е според наличната информация в Интернет и може да бъде коригирана ръчно от всеки потребител на калкулатора.