Високообемни бойлери и Буферни съдове

Бойлери с индиректно загряване с обем от 200 до 2000 литра

Буферни съдове

Комбинирани бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода тип “tank in tank”

Комбинирани буферни съдове за отоплителни инсталации с хигиенна серпентина за битова гореща вода